keskiviikko 23. lokakuuta 2013

Islam, hallinta ja turvallisuus

Lokakuun puolivälissä ilmestyi Eetos-yhdistykseltä kirja Islam, hallinta ja turvallisuus. Siinä on mukana myös artikkelini, jonka otsikko on ”Vähemmistöuskontojen hallinta Ison-Britannian suuressa yhteiskunnassa”.

Tuomas Martikaisen ja Marja Tiilikaisen toimittama Islam, hallinta ja turvallisuus on avaus suomenkieliseen islamin hallinnan ja turvallistamisen kysymyksiin. Tapaustutkimusten painopiste on Suomessa, mutta luvuissa käsitellään myös muita maita, esimerkiksi Ranskaa, Isoa-Britanniaa ja Somaliaa.

Teoksen luvuissa painotetaan ympäröivän yhteiskunnan, lainsäädännön, julkisen keskustelun ja muiden tekijöiden vaikutusta muslimeihin ja heidän yhteisöihinsä eri temaattisista näkökulmista. Kirjoittajat analysoivat muun muassa islamiin liitettyjä käytös- ja sukupuolinormeja, kulttuurista toiseutta, terrorismia, muslimien hallintatapoja, valtion roolia tässä hallinnassa ja uskonnon asemaa muslimiyhteisöjen edustuksessa.

Oma tekstini on eräänlainen kylkiäinen tai sivujuonne tutkimustyöstä, jota tein Englannissa Leedsin yliopistossa. Samanaikaisesti tutustuin siihen, miten uskonto oli osa konservatiivipuolueen menestyksekästä vaaliteemaa, ”Big Societyä”, keväällä 2010 – ja myös sen jälkeen hallitustyössä.

Luvussani pohdin erityisesti, miten uskonnollinen monimuotoisuus ja diversiteetti otetaan haltuun suuren yhteiskunnan ajatuksessa. Vaikka siinä säilyy kristillisten valtakirkkojen hallitseva asema, se ottaa mukaan ne vähemmistöuskonnot, jotka sopeutuvat paikkaamaan valtion julkisten menojen leikkauksista aiheutuvia aukkopaikkoja edullisesti tai jopa ilmaiseksi. Tätä kuviota havainnollistan ensisijaisesti mediakeskustelujen avulla, mutta osallistuin myös erilaisiin tapahtumiin, joissa tutkijat ja kansalaisjärjestöjen edustajat pohtivat aihetta ruohonjuuritasolla.

Nykyään uusien tietokirjojen hinta on usein yli 35 euroa. Tämä selittyy pitkälti sillä, että suurilla tietokirjojen kustantajilla on työntekijöitä, joille maksetaan palkkaa säännöllisesti. Toinen tekijä on kirjamyynnin lievä lasku. Voittoa tavoittelemattomana yleishyödyllisenä yhdistyksenä Eetos kykenee kuitenkin nykyisessä tilanteessa pitämään alhaisempia hintoja. Juuri ilmestyneen teoksen h
inta on huokea: 20 euroa (ja yhdistyksen jäsenille 10 euroa).  


Ei kommentteja: