torstai 24. heinäkuuta 2014

Uskonnon kategorian tutkimusverkosto

Vähän aikaa sitten julkaisin lyhyen blogikirjoituksen The Critical Religion Associationin sivuilla. Siinä pyrin havainnollistamaan esimerkin kera, että sen tutkiminen, mitä ”uskonnon” kategorialla tehdään nyky-yhteiskunnan eri instituutioissa, on keskeinen osa uskonnon tieteellistä tutkimusta. Samoin se on yksi tapa osoittaa uskontotieteen yhteiskunnallinen relevanssi tavalla, joka on elimellisesti sidoksissa tutkimukseen. Näin myös minut laitettiin ”virallisesti” osaksi verkostoa, jonka sivuille lisättiin lyhyt kuvaus tutkimusprofiilistani.

Uskonnon kriittinen tutkijaverkosto kuvaa tehtäväkseen tutkia ”uskontoa” osoittaakseen, miten avoin uusille tulkinnoille ja uusille käsitteellistyksille uskonnon kategoria on nykypäivän intellektuaalisissa keskusteluissa, yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Lisäksi se pyrkii tekemään tämän tavalla, joka tunnistaa käyttämämme kielen rajoitteet niin, että voisimme myös päästä yli rajoittavista termeistä ja käsitteistä.

Tästä kuvauksesta ensimmäinen osa on se, jonka allekirjoitan varauksetta: olen itse kiinnostunut pohtimaan, miten ”uskonnon” kategorialla operoidaan yhteiskunnan eri osa-alueilla. Toinen osa on epäselvempi: se ehdottaa, että uskonnon käsitteestä pitäisi päästä yli, mutta ei täsmennä, mitä se konkreettisesti tarkoittaisi. Tähän kuitenkin perustuu verkoston halu nähdä itsensä radikaalina toimijana. Itselleni verkosto on ensisijaisesti yksi tapa pitää yhteyttä joihinkin kiinnostaviin tutkijoihin.

Vaikka olen vasta nyt näkyvillä verkoston nettisivulla, olen osallistunut sen toimintaan alusta asti. Vuoden 2008 alussa kävin Stirlingissä, Skotlannissa, verkoston varsinaista perustamista edeltävässä seminaarissa. Osallistuin hulppeissa British Academyn tiloissa Lontoossa saman porukan järjestämään tapahtumaan vuoden 2010 alussa. Myöhemmin kirjoitin (vielä julkaisua odottavan) artikkelin kirjaan, jota verkoston perustajat toimittavat. Toissa vuonna, kun olin Edinburghissa vierailevana tutkijana, sain kutsun myös Stirlingiin, jossa esitelmöin muutamille tämän verkoston organisoijille. Tänä keväänä vierailin Uppsalassa, jossa järjestettiin verkoston tutkijatapaaminen.

Blogin seuraaminen on yksi tapa pysyä kärryillä verkostoon kuuluvien ajatuksista ja varsinkin väitöskirjantekijät ovat olleet aktiivisia kirjoittamaan. Tosin se tarjoaa vain pieniä räpsyjä siitä perustavammasta työstä, jota erityisesti verkoston alkuun saattajat (esim. Timothy Fitzgerald) ovat tehneet. Se, että verkoston sivuille lisätään vain blogiin kirjoittaneiden profiilit sitouttaa ihmiset osallistumaan myös blogitekstien tuottamiseen, mutta samalla se kätkee sen tosiasian, että verkosto on käytännössä huomattavasti laajempi kuin mitä verkkosivun tutkijalistaus antaa ymmärtää.

Vaikka on hyödyllistä olla selkeärajaisten tutkimuskohteiden mukaan rajattujen verkostojen toiminnassa mukana – itselleni tällainen on ollut uskonnottomuuden, sekularismin ja ateismin tutkimukseen keskittyvä Nonreligion and Secularity Research Network – tässä esitellyssä verkostossa on mielestäni jotain ekstraa: verkoston toiminnassa pääsee tutustumaan eri alueisiin, kulttuureihin, traditioihin ja yhteiskunnallisiin instituutioihin, joiden tarkastelua ei yhdistä yksi perinne tai katsomus, vaan kysymykset, joita niille esitetään.  

Verkoston verkkosivu:

Blogitekstini:

Tutkimusprofiilini verkoston sivulla:

Ei kommentteja: