maanantai 14. joulukuuta 2015

Tulevat uskonnonopettajat: Kyllä yhteiselle katsomusaineelle

Julkisuudessa on esillä useitakin ääniä, jotka vastustavat nykymuotoisen, uskontokunnan mukaan eri ryhmiin eriytyneen uskonto-nimisen aineen opetuksen muuttamista siten, että kaikki oppilaat ovat katsomuksesta riippumatta samassa luokkahuoneessa. Tässä on uutinen, jota et ole aikaisemmin kuullut: tulevat uskonnonopettajat sanovat kyllä muutokselle – kaikille tarkoitetulle oppiaineelle.

Olen viime viikkoina lukenut yli 150 teologisen tiedekunnan opiskelijan esseet. Toisen esseen aihe oli työelämää ja omaa opiskelua reflektoiva ”Mitä hyötyä uskontotieteen opinnoista on nykyisessä tai tulevassa työelämässäni?”. Osa opiskelijoista tähtää uskonnonopettajan pätevyyteen. Heistä moni pohdiskeli yhden katsomusaineen mahdollisuutta, joskaan tätä ei suoraan tehtävänannossa pyydetty. 

Tässä tiivistelmä heidän vastauksistaan:

1. Opiskelijat pitivät uskonnonopetuksen muutosta eriytyneistä ryhmistä yhteen jaettuun vain ajan kysymyksenä. Sitä pidettiin vääjäämättömänä kehityskulkuna.

2. Yksikään vastaajista ei kertonut pitävänsä muutosta epätoivottavana.

3. Jos henkilökohtainen kanta tuotiin esille, muutokseen suhtauduttiin erittäin myönteisesti tai verrattain myönteisesti

4. Esseissä ei otettu kantaa aineen nimeen tai täsmälliseen sisältöön. Sekä ”Katsomusaine” että ”Uskontotieto” olivat nimikkeitä, joilla opiskelijat puhuivat kaikille yhteisestä aineesta.

Kyse ei ole tieteellisestä tutkimuksesta eikä edustavasta otoksesta. Opiskelijat päättivät itse nostaa asian esiin esseissään (tai olla nostamatta).

Ei kommentteja: