tiistai 14. huhtikuuta 2009

Uskonto mediassa -projekti

Ihmiset kyselevät silloin tällöin työstäni, että mistä siinä projektissa onkaan kyse. Seuraavassa on lyhennetty ja minimaalisesti muokattu versio tekstistäni, joka on julkaistu Turun yliopiston kulttuurien tutkimuksen tiedotuslehdessä (Henrikinkadun helmi 1/2009). Siitä saa yleiskäsityksen.

Kuva: Cartoon by Nicholson from “The Australian” newspaper: http://www.nicholsoncartoons.com.au/ (-"The media's stereotyping Muslims.", -"Oh well, Muslims stereotype us...", -"I bet they say we're all beer-swilling yobbos.", -"I'll drink to that.")

* * *

”Ai, ne halusivat suomalaisen uskontotieteilijän Englantiin lukemaan sanomalehtiä ja katsomaan televisiota.” Näin kommentoi eräs ruotsalainen kollega kuullessaan Leedsin yliopistossa Englannissa alkavasta tutkimusprojektista.

Syyskuussa 2008 alkoi kaksivuotinen projekti ”Media Portrayals of Religion and the Secular Sacred”, jossa olen palkattuna tutkijana. Siinä selvitetään, miten brittiläisen median uskontokuvaukset ovat muuttuneet neljännesvuosisadan aikana.

Jo vähäinen sanomalehtien ja television seuraaminen osoittaa, että uskonto ei ole kadonnut mediasta ja julkisuudesta. Viime vuosien näkyvimpiä esimerkkejä ovat syyskuun 11. 2001 tapahtumia seurannut keskustelu islamista ja kristillisen kirkon kiistat seksuaalisuudesta ja naispappeudesta.

Uskonto on esillä mediassa muutenkin kuin konflikteissa ja sensaatiohakuisissa otsikoissa. Yliopistomaailmassa työskentelevät saattavat ajatella, että median uskontokuvauksia tutkitaan yllin kyllin. Niin kuvittelin minäkin, ennen kuin aloin tutustua aiheeseen tarkemmin.

Mediaa tarkastellaan joskus esimerkiksi uskonnon korvikkeena. Myös uskonnollisia medioita tutkitaan. Lisäksi mediavetoisiin uskonnollisiin ilmiöihin, kuten televangelismiin, on perehdytty laajasti erityisesti Yhdysvalloissa. Uskonnollisten yhteisöjen internet-sivustoja tutkitaan paljon kuin myös internetin vaikutusta uskonnollisuuteen. Tavallisia ovat myös yleisluonteiset pohdinnat median suhteesta uskontoihin.

Perusteelliset median uskontokuvaukset ovat keskittyneet pääosin islamiin. Vain vähän on tutkittu koko kirjoa vakiintuneista uskonnollisista instituutioista kansanomaisiin uskonnollisuuden ilmauksiin. Vielä vähemmän on tutkittu systemaattisesti median uskontokuvaston muutosta – eikä varsinkaan määrällisesti ja laadullisesti samassa projektissa.

Uskontokuvausten muutoksen systemaattinen tutkiminen on mahdollista siksi, että vuosina 1982–1983 on ollut samankaltainen tutkimushanke. Sen tulokset ovat pääosin julkaisemattomia. Nykyinen projekti toistaa sen soveltuvin osin. Näin voidaan verrata mennyttä nykyiseen.

Aikaisempi hanke keskittyi kolmeen erilaiseen sanomalehteen kahden kuukauden ajan, yhden viikon ajan kolmen televisiokanavan kaikkiin ohjelmiin ja yhden tapahtuman kattavampaan analyysiin. Sama pätee nykyiseen projektiin. Ensisijaisen tarkastelun kohteena ovat hyvin erilaiset sanomalehdet: perinteikäs ja arvostettu asialehti The Times, sensaatio- ja juorulehden maineessa oleva The Sun ja alueellinen Yorkshire Evening Post.

Lukijoidenkin reaktiot ovat kiinnostuksen kohteena. Sanomalehtien verkkoversioiden keskustelu- ja palautepalstoja seurataan. Sen lisäksi haastatellaan kohdennettuja yleisöjä.

Projektin kuluessa kirjoitetaan kirja, joka yhdistää neljännesvuosisadan takaisen ja nyt tehtävän tutkimuksen tulokset. Ensisijaisesti akateemiselle lukijakunnalle kohdennettua kirjaa tulee täydentämään journalisteille tarkoitetut informaatiopaketit ja kurssit.

Tutkimusprojektia johtaa Leedsin yliopiston uskontotieteen professori Kim Knott. Hän on monille suomalaisille uskontotieteen opiskelijoille ja tutkijoille tuttu vieras. Hän on opettanut oppiaineessa ja vieraillut seminaareissa muutamia kertoja. Projektissa on mukana myös Elizabeth Poole, Staffordshiren yliopiston mediatutkimuksen lehtori. Hän on Englannin keskeisimpiä islamin ja erityisesti brittiläisten muslimien mediakuvausten tutkijoita.

Uskontososiologina varhaisen uransa luonut ja sittemmin 20 vuotta riippumattoman televisiotoimikunnan tutkimusjohtaja toiminut Robert Towler on projektin konsultti. Hän johti vuosina 1982–1983 vastaavaa projektia Leedsin yliopiston sosiologian laitoksella. Tuolloin projektissa oli paikallani Kim Knott.

Vaikka kyse onkin kohtuullisen pienen joukon projektista, mukana on välillisesti lukuisia. Näistä muista kenties tärkein on ohjausryhmä. Siihen kuuluvat esimerkiksi maailman johtava uskonnon ja median tutkija, yhdysvaltalainen Stewart Hoover, uskontoon populaarikulttuurissa erikoistunut Gordon Lynch sekä uutisanalyysien tutkimusmenetelmiin ja islamin mediakuvauksiin perehtynyt John Richardson. Mukana on myös etnisyyttä ja monikulttuurisuutta mediassa laajasti tutkinut sosiologi Marie Gillespie sekä uskonnon ja median suhteisiin erikoistunut Jolyon Mitchell. Mielenkiintoisen vaihtelun ohjausryhmän akateemiseen ulottuvuuteen tuo arvovaltaisen The Timesin uskontojen uutisoinnista vastaava Ruth Gledhill.

Hanke on osa laajaa ja monitieteistä, Suomen Akatemiaa briteissä vastaavan Arts & Humanities Research Councilin ”Religion and Society” -tutkimusohjelmaa. Linda Woodheadin johtamassa tutkimusohjelmassa on rahoitettu erilaisia projekteja tämänkaltaisista aina tutkimusverkostoihin sekä yksittäisiin väitöskirjahankkeisiin. Ohjelma alkoi syksyllä 2007 kaksipäiväisellä seminaarilla Lancasterissa, jonne kokoontui tutkijoita kaikista rahoitetuista projekteista.

Ei kommentteja: