tiistai 26. tammikuuta 2016

Uskonnonopetus jatkunee entisellään, toistaiseksi

Keskisuomalainen kirjoitti tiistaina 26. tammikuuta nykymuotoisen uskonnonopetuksen muuttamisen pyrkivästä katsomusaloitteesta ja sen nykytilasta. 

Aloitteen tavoitteena on päästä eroon niin sanotusta eriytetystä opetuksesta. Sen tilalle tulisi kaikille yhteinen katsomusaine. 

Elokuussa 2015 alkanut aloite on kerännyt alle 13000 nimeä. Jotta kansalaisaloite voisi edetä eduskuntaan, tarvittaisiin yhteensä 50000 allekirjoitusta.

Katsomusaloitteen nimien keruu päättyy 13. helmikuuta. On erittäin epätodennäköistä, että aloite etenisi käsittelyyn. Ollaan liian kaukana tarvittavasta määrästä. Tässä mielessä kampanja on epäonnistunut. Syitä tähän on monia, mutta ne voitaneen tiivistää kahteen:

1) Kampanjoijia ei ole ollut riittävästi. 

2) Kampanja ei kosketa tarpeeksi.

Kampanjaa on käyty pienellä porukalla. Näinkin spesifi aihe vaatisi enemmän resursseja. Lisäksi näyttää olevan niin, että uskonnonopetus ei aiheena kosketa ihmisiä niin syvästi, että kaikki myönteisesti hankkeeseen suhtautuvat innostuisivat sanomaan mielipiteensä allekirjoittamalla. Ihmisille on myös ollut epäselvää, millaista vaihtoehtoa hanke ajaa. Joillekin on ollut epäselvää, millaisia tahoja hankkeen takana on. Yhdessä tilaisuudessa eräs opettaja kommentoi aihetta pitäen sitä Vapaa-ajattelijoiden hankkeena. Siihen totesin, että nyt ollaan aivan metsässä, sillä Vapaa-ajattelijat pikemminkin puolustavat nykyistä elämänkatsomustiedon opetusta. Katsomusaloitteen tavoittelema yhteinen katsomusaine veisi perustan myös erilliseltä elämänkatsomustiedon opetukselta.

Voi myös olla, ettei aloitetta kannateta. Siis että ihmiset olisivat tyytyväisiä nykymuotoiseen uskonnonopetukseen. Tämä on kuitenkin kyseenalainen näkemys. Ajatus kaikille yhteisestä yhdestä katsomusaineesta on kyselyiden mukaan suositumpi kuin nykymuotoinen uskonnonopetus. Uskonnonopettajiksi opiskelevat pitävät muutosta nykymallista kaikille yhteiseen aineeseen vain ajan kysymyksenä, kuten joulukuussa kirjoitin tässä blogissa. Sen sijaan päättävissä asemissa olevat ja aiheen kannalta kuultavina olevat tahot (mm. uskonnolliset johtajat) ovat nykyisen systeemin puolustajia. Tämä on niitä harvoja aiheita, jotka ovat saaneet ortodoksisen kirkon johdon olemaan äänessä mediassa. Muuten ortodoksinen kirkko ei pahemmin tyrkytä itseään julkisuuteen keskustelemaan yhteiskunnallisista asioista.

Vaikka katsomusaloite ei saavuta tavoitettansa, ei kampanjaa voi kokonaisuutena pitää epäonnistuneena, varsinkaan tutkijan näkökulmasta. Kuluneen puolen vuoden aikana maassamme on keskusteltu entistä enemmän uskonnonopetuksen mahdollisista malleista. Lisäksi on saatu selville, mitä kansa ja erilaiset vaikuttajat ajattelevat asiasta. Se ei ole vähäpätöinen saavutus. On myös muistettava, että uskonnonopetus voi muuttua tavanomaisen päätöksenteon keinoin, ilman kansalaisaloitetta. Siihen on kuitenkin vielä matkaa, ainakin niin kauan kuin maassamme jatkuu oikeistolais-konservatiivinen hegemonia.

Keskustelu jatkukoon.

Keskisuomalaisen juttu:

Tietoa katsomusaloitteesta:

1 kommentti:

Antti kirjoitti...

Kyllä. Nämä ovat isoja asioita ja vaativat useita yhteiskunnallisia keskustelukierroksia. Tämä on ollut hyvä kierros.

Tämä tuntuu kietoutuvan voimakkaasti suhteeseen uskontoon (vaikka kyse onkin kouluopetuksesta). Aivan, kuten monet "varmistelevat" taivasosuuttaan(?) tai perustelevat "seurakunnat tekevät hyvää" -periaatteella kirkon jäsenyyttä, niin "on hyvä, että lapset oppivat uskonnon perusteet koulussa".

a) Ihmiset eivät tiedä, mitä ET on ja miten hyvä katsomusaine voisi olla.

b) Enemmistö ei tiedä tai tajua, mitä lasten erotteleminen kouluissa tarkoittaa nykyään.

c) Enemmistöllä taitaa olla aika ruusuiset kuvat "oman uskonnon" opetuksen muita maailmankatsomuksia käsittelevistä osista. Toki on hyviä opettajia, mutta onhan se monissa oppikirjoissa ja lähtökohtaisesti mahdoton tehtävä tehdä sivistyneesti.

Joitakin vuosia sitten joukko (vihreitä) kansanedustajia teki aloitteen "kirkon erottamiseksi valtiosta". Kysyin heiltä, miksi mukana ei ole verotuksen eli kirkon jäsenmaksujen keräämisen laittaminen normaaliksi, pois monarkian verotusoikeudesta, niin minulle vastattiin, että se on liikaa vaadittu...

Ilmeisesti näitä vaatimuksia pitää esittää - ja jotenkin tehdä havainnolliseksi nykytilanteen korjattavissa olevia puutteita - jotta päätöksiä sitten joskus saadaan.

Nythän sisässä on kouluopetusta koskien myös loppuvuodesta(!) jätetty kansanedustaja-aloite, joten katsotaan, miten sekin vaietaan kumoon. :-)